• eHealth
  • ehealth-2
  • Highlights from HIMSS AsiaPac16
  • Highlights from HIMSS AsiaPac16
  • Highlights from HIMSS AsiaPac16
  • Highlights from HIMSS AsiaPac16
  • Highlights from HIMSS AsiaPac16

 
   ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นไปอย่างแพร่หลาย มีการใช้แนวคิดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งรูปแบบการดูแลนี้เสริมสร้างให้ผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยการนำ IT เข้ามาใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ท้ายที่สุด คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ,เพิ่มความปลอดภัย, ยกระดับความพึงพอใจและผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพ

     ระบบดูแลสุขภาพหลายระบบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่าชื่นชมคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นและมีการให้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ( Caregivers) ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม การนำเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพและการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจำเป็นต้องนิยามให้ชัดเจน, มีวิธีการวัดที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

การเข้าร่วมงานสัมมนา HIMSS AsiaPac 16 คุณจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

                   New

 

การประชุมสัมมนาในงาน HIMSS Asia Pacific เป็นหนึ่งในการสัมมนาชั้นนำระดับภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีที่พวกเราต้องให้เครติดกับกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ (Paul Claries, VP Sales Operations Asia Pacific, Allscripts, Australia)

มันเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ ที่ได้เห็นว่าประเทศต่างๆ กำลังดำเนินการปรับสิ่งที่กำลังทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของพวกเขา ซึ่งน่าสนใจมากที่ได้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานและความสำเร็จที่พวกเขาได้รับนอกจากนี้สิ่งที่เราพบยังเป็นการสนับสนุนให้เห็นวิธีการของภาครัฐหลายภาคส่วนที่ได้ทำและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในบทบาทด้านสุขภาพและวิธีการที่รัฐบาลนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำองค์กร (่Johan Oelofse, Healthcare Director,SpesNet, South Africa)

จากประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้รับ เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเราได้พบกับผู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของเราอย่างมากมาย (Leonard Yap, Senior Manager, Medical Solution Maketing Division, Sony, Singapore)

Agenda 3

Highlights from HIMSS AsiaPac15

Himss ASia Pacific ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุมแสดงนิทรรศการร่วมกันในงาน Himss Asia Pacific16 Conferenceand EXhibition 

คลิกดูข่าวที่นี่                        คลิกดูวีดีโอที่นี่

 

 

12049524 1016379488401893 7153732932755541997 n

HIMSS Asia Pacific ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

เข้าร่วมกับเราเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้แทนที่มุ่งเน้นมองถึงผลกระทบในระดับสูงอุดมไปด้วยเนื้อหาความรู้และประเชิงปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับอาวุโสมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพและผู้ให้บริการโซลูชั่นต่อความท้าทายในการเจริญเติบโตของตลาด

 

 

 

VDO2

บริหารจัดการโดย : โดยความร่วมมือกับ : 
 logo himss  Logo MOH