• eHealth
  • slide-02
  • slide-03
  • slide-04

 
   ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นไปอย่างแพร่หลาย มีการใช้แนวคิดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งรูปแบบการดูแลนี้เสริมสร้างให้ผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยการนำ IT เข้ามาใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ท้ายที่สุด คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ,เพิ่มความปลอดภัย, ยกระดับความพึงพอใจและผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพ

     ระบบดูแลสุขภาพหลายระบบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่น่าชื่นชมคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นและมีการให้ข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ( Caregivers) ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม การนำเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพและการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจำเป็นต้องนิยามให้ชัดเจน, มีวิธีการวัดที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

การเข้าร่วมงานสัมมนา HIMSS AsiaPac 16 คุณจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

                   New

 

Agenda 3

Highlights from HIMSS AsiaPac15

Himss ASia Pacific ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดประชุมแสดงนิทรรศการร่วมกันในงาน Himss Asia Pacific16 Conferenceand EXhibition 

คลิกดูข่าวที่นี่                        คลิกดูวีดีโอที่นี่

 

 

12049524 1016379488401893 7153732932755541997 n

HIMSS Asia Pacific ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

เข้าร่วมกับเราเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้แทนที่มุ่งเน้นมองถึงผลกระทบในระดับสูงอุดมไปด้วยเนื้อหาความรู้และประเชิงปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับอาวุโสมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพและผู้ให้บริการโซลูชั่นต่อความท้าทายในการเจริญเติบโตของตลาด

 

 

 

VDO2

บริหารจัดการโดย : โดยความร่วมมือกับ : 
 logo himss  Logo MOH